1

Načela zasebnosti

Naša spletna stran posveča varstvu osebnih podatkov veliko pozornost. V tem dokumentu so  navedene informacije o tem, katere osebne podatke obdelujemo, še posebej  o naših strankah in uporabnikih naše spletne trgovine, ali te podatke  obdelujemo na podlagi podanega soglasja ali na drugi pravni podlagi, v  kakšne konkretne namene jih uporabljamo, komu jih lahko posredujemo in  kakšne so vaše pravice v povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu podjetje  posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega  področja.


Uporaba osebnih podatkov

Podjetje za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

  • ime in priimek
  • naslove za dostavo
  • firmo oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba)
  • davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba)
  • naslov elektronske pošte (uporabniško ime)
  • geslo v šifrirani obliki
  • kontaktno telefonsko številko
  • državo bivanja
  • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini
  • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu

3

Intelektualna lastnina

Rezultati iskanja v iskalnikih lahko kažejo, da je slika oz. fotografija predmet varstva avtorskega prava. To se lahko prikaže na posamezni fotografiji.

To obvešča uporabnika, da ima nekdo avtorsko pravico nad posamezno fotografijo ali sliko.

Posledično uporabnik ne sme reproducirati, razširjati ali kako drugače javno prikazovati fotografij brez dovoljenja lastnika avtorskih pravic.


4

Garancije in izjava o omejitvi odgovornosti

Uporaba katere koli informacije ali materiala na tej spletni strani je popolnoma na lastno odgovornost.


5

Garancije

My Case ni odgovoren za netočne informacije, motnje, prekinitve ali kakšne druge primere, ki vam lahko povzročijo škodo. Vsako zanašanje na material na tej spletni strani je na lastno odgovornost. Prosimo vas, da natančno pregledate določene vrste implicitnih jamstev. Prosimo, preverite lokalne predpise.

Pridržujemo si pravico do omejitve ali prekinitve vašega dostopa do te spletne strani.


6

Odgovornost

Vse strani, ki sodelujejo pri ustvarjanju, izdelavi ali oddaji te spletne strani v našem imenu, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za kakršno koli neposredno, naključno, posledično, posredno, posebno ali kaznovalno poškodbo, stroške, izgube ali obveznosti, ki izhajajo iz vaše ga dostopa do uporabe, nezmožnosti uporabe, spreminjanja vsebine te spletne strani ali na kateri koli drugi spletni strani, do katere dostopate prek povezave s te spletne strani ali v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, od kakršnih koli dejanj, ki jih sprejemamo ali ne sprejemamo kot posledico elektronskih sporočil, ki nam jih pošiljate.


7

Prepovedana dejanja

Prepovedano je vsako dejanje, ki se spletni strani My Case zdi neprimerno in/ali bi se štelo za nezakonito dejanje ali, ki je prepovedano z zakoni, ki veljajo na tej spletni strani, vključno, vendar ne omejeno na:

Vsako dejanje, ki bi pomenilo kršitev pravice do zasebnosti (vključno s prenosom zasebnih podatkov brez privolitve posameznikov) ali katere koli druge pravne pravice posameznikov;

Uporaba te spletne strani za klevete ali obtožbo My Case-a, naših zaposlenih, drugih posameznikov ali kakršnega koli vedenja, ki ogroža ugled My Case-a;

Nalaganje datotek, ki vsebujejo viruse, ki lahko povzročijo poškodbo lastnine My Case-a ali lastnine drugih posameznikov;

Vi in My Case se strinjata, da bo vsak spor ali pritožba, povezana z uporabo te spletne strani, potekala na pristojnem sodišču.